โทรศัพท์ที่มีแชตเทพ : Chat Series

โทรศัพท์ i-mobile Chat-series ที่มี IMM ราคาเริ่มต้นที่ 1790 บาท